Prorocké slovo k programované vakcinaci a čipizaci

Poslední kniha Bible, Zjevení apoštola Jana, uvádí: „Ti, kdo přijali cejch – čip, (13,16-18), dostanou zhoubné vředy (16,2) a takoví nakonec skončí v ohnivém jezeře (14,9-11; 19,20). Kdo nepřijme cejch – čipování – získá věčný život. (15,2; 20,4).

Vztahují se tyto výroky Písma svatého na současnou programovanou vakcinaci a čipizaci?

Byzantský katolický patriarchát v autoritě prorocké a apoštolské jednoznačně odpovídá: ANO. Výroky v Knize Zjevení 13,16-18 a další se vztahují na současnou vakcinaci, spojenou už s určitou formou čipizace, a zároveň se vztahují i na samotné čipy.

Jak se k tomu má stavět rozumný člověk, a především křesťan?

Záležitost je vážná! Přijetím čipu se člověk vzdává vlastní vůle, tedy osobní svobody. Stává se biorobotem. Cílem čipizace je uzavřít do elektronického koncentráku celé lidstvo a postupně ho redukovat o 6 miliard.

Nejde však jen o ztrátu fyzického života. Očipovaný člověk, který dal dobrovolně svou vůli nepřátelům Boha, nemůže už činit pokání a spasit svou duši. Kdo nechce ztratit věčný život a chce být spasen, musí radikálně odmítnout vakcinaci, která v souvislosti s programovanou pandemií nese prvky čipizace. Pokud nezastavíme tuto mašinérii smrti zavčas, nezbude nám, než podstoupit pronásledování, a popřípadě i fyzickou smrt. Aby se národ nedostal do této bezvýchodné situace, je třeba jednat hned. Lhostejnost je dnes odsouzeníhodný zločin.

Jaké je konkrétní východisko?

Příkladem jsou biskupové z Moldávie. Jednotně se obrátili na prezidenta a vládu s nekompromisním požadavkem nedovolit povinnou vakcinaci. Postavili se rovněž proti zavádění 5G, které také souvisí s čipizací a pandemií.

Každý politik a každý biskup ať se proto neprodleně obrátí na prezidenta a vládu a nekompromisně žádá zákaz povinné vakcinace, vnucované v souvislosti s tzv. pandemií.

Každý občan musí přestat věřit lživým mainstreamovým médiím, která v této kritické chvíli manipulují veřejným míněním, zastrašují a vytvářejí umělou paniku z tzv. koronaviru. Veřejně se z ní vysmál prezident Běloruska, kde díky tomu žádná karanténa nebyla. Je třeba vědět, že média a neziskovky a dnes i mnozí zrádní církevní představitelé, jako např. papež-apostata či patriarcha-apostata Kirill, vytvářejí podmínky k sebevraždě církve i národů.

Každý občan je povinen jako minimum napsat dopis vládě s jasným požadavkem zákazu povinné vakcinace. Především občanské organizace jsou povinny s tímto jasným požadavkem vystoupit a vytvářet tlak na vládu s cílem záchrany národa.

Doposud naprosto bezprecedentním zločinem bylo to, čeho se dopustil papež Bergoglio a patriarcha Kirill. Oba mají na svědomí odstartování zločinné karantény, navíc spojené s hrubým zneuctěním Eucharistie. Oba na sebe stáhli anathemu dle Gal 1,8-9. Jsme pod hrozbou velkého nebezpečí. Pokud nebude včas vytvořen tlak k zavedení takových vládních opatření, která by zcela znemožnila povinnou vakcinaci, národ se stane rukojmím sebevražedného mechanismu. Lidé se pak už sami neubrání. Konkrétně to znamená, že armáda, policie, justice, zdravotníci, učitelé i děti ve školách budou masově očkováni, tedy čipováni. Této mašinérii nakonec neunikne žádný občan. Kdyby si někdo dělal iluze, že vakcinace ještě nebude mít plně charakter čipizace, a proto není nebezpečná, je na omylu.

V programu totálního zotročení lidstva a jeho redukce má tato plánovaná vakcinace svůj přesný úkol. Je prostředkem, jak vtáhnout lidstvo do sebevražedného mechanismu. Když už bude mašinérie vinou lhostejnosti zodpovědných osobností, církevních představitelů i vlastních občanů spuštěna, jedinec je bezmocný. Rodiče, kteří se pak postaví proti vakcinaci neboli čipizaci svých dětí, budou dáni na psychiatrii či do vězení a děti jim budou vzaty a vakcinovány!

Připravuje se nejkrutější totalita a masová autogenocida. Ještě teď má každý národ šanci vymanit se z tohoto programu smrti. Proto je třeba reagovat hned!

Z tohoto listu, který vám Bůh dává, bude každý před Božím soudem skládat účty a nejen před Božím soudem, ale ovoce sklidí už zde, sám na sobě!

Lidé dobré vůle, povstaňte z lhostejnosti a strachu! Křesťané, jde o duchovní boj! Obrať se proto k Bohu modlitbou a postem. (Mt 17,21) Denně věnuj hodinu modlitbě a ve středu a v pátek půst. Nepochybuj o tom, že varování Bible se vztahuje na aktuální nebezpečí vakcinace a čipizace spojené s pandemií!

   +Eliáš
   Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

   +Metoděj OSBMr          +Timotej OSBMr
   Biskupové sekretáři

   7. 7.2020


   ------------------------------------------------------------------------------------------
Anonymous
over 2 years agoJuly 21, 2020
❤️🙏❤️
Boleslav Křišťál
over 2 years agoAugust 18, 2020
Zdravím Vás,

Neumíte číst Písmo? Co v něm čtete?

Zjevení 13:16-18

16) A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo
17) a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména.
18) ZDE JE MOUDROST. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to ČÍSLO ČLOVĚKA, a jeho číslo je ŠEST SET ŠEDESÁT ŠEST.

Takže, co čteme?!
- je to "číslo člověka"
- "jeho číslo je 666"

Vidíte tady nějaké slovo o čipování? Já ne! Hovoří se tam o cejchu. A co je tím cejchem? A tím cejchem je "číslo člověka jenž je 666". A víte, co znamená "číslo člověka 666"?! Číslo člověka jsou hrubě nedokonalé lidské zvyky, které nejsou v souladu s Boží spravedlností, k necti Boha, nebo-li lidské TRADICE. A právě z těchto Vašich lidských zvyků a představ plynou tyto Vaše překroucené závěry, protože Otce neznáte a ani Jeho spravedlnost.

Většina nenaslouchá Božímu hlasu, protože naslouchá spíše jiným lidem, a tak jdou po úplně jiné cestě...

Vytrhnete jeden verš z Otcova svatého Písma a doplníte jej smyšlenými informacemi a lžete tak lidem, a zavádíte je od Otce Jehovy co nejdále, protože neprosíte Jehovu Boha, našeho a Kristova Stvořitele a Otce, a chodíte tak za jinými lidmi, kteří ani sami nerozumí tomu, co říkají, neboť ani pořádně neví, co čtou.

Mléko je fajn, ale musíme jíst také i hutné pokrmy.

Doporučuji k přečtení článek "Mléko a hutný pokrm"
https://nejvic-info.webnode.cz/l/a10-mleko-a-hutny-pokrm/

PS: Doufám, že tento příspěvek zde ponecháte i ostatním bratrům a sestrám k jejich poučení a povzbuzení.

Přeji hodně zdaru...
Anonymous
over 1 year agoJuly 4, 2021
Tvoj "Jehova" je Diabol, ktorého Pán Ježiš Kristus bičom poženie do horúcich pekiel, spolu aj s vami jehovistami!
 My Praví Krestania, ktorí sme pokrstení na Božie meno nášho Pána Ježiša Krista, tak my sa nedáme ani zaočkovat a ani začípovat!
Anonymous
over 1 year agoJuly 4, 2021
Marcela Pištová.,, Boleslav Křišťál,mal by si vediet, že číslo 666 je číslo Pápeža!
 Pápež na svojej tiare nosí tento titul: Vicarius Filli Dei(Zástupca Božieho Syna) a podla latinskej numerologii tento titul ma číslo 666!
BIBLIA identifikuje Pápeža ako ŠELMU, a táto očkovacia a čípovacia plándemia je znamenie ŠELMY!

Zj 13:18 Tu je múdrosť. Kto má um, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.

Zj 14:9 Jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, 
10 bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v pohári jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anjelmi a pred Baránkom, 11 a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov.
Boleslav Křišťál
over 2 years agoAugust 18, 2020
Vřele doporučuji k prozkoumání článek:
"Historie života, ... a jeho budoucnost"

Z článku se každý dozví jednoduchou formou něco o životě. Jak se do světa lidí dostal hřích a všechny ty věci okolo ... co je to peklo (smrt, gehenna, ohnivé jezero, šeol, hádes, hrob), divoká zvířata, falešný prorok, Velký Babylón, kolika světy (systémy) jsme si jako lidstvo prošli, v jakém světě momentálně žijeme, kdy přijde a jaký bude ten Nový svět, co se stane během tisícileté vlády Jehošuy Krista a co se tím nakonec ukáže (vyřeší/nevyřeší), co znamená soud spravedlivých a nespravedlivých, jaký je rozdíl mezi životem, 'normální' Adamovou smrtí, druhou smrtí, věčným životem a nesmrtelností. A také to nejdůležitější, jak souvisí spravedlnost a láska s tím, že Stvořitel nechal lidstvo na holičkách, jak si mnozí myslí na základě výkladu některých, i když je to ale ve skutečnosti naprosto jinak.

https://nejvic-info.webnode.cz/l/historie-zivota-a-jeho-budoucnost/
Boleslav Křišťál
over 2 years agoAugust 18, 2020
Bůh má své značení. Naši Zemi přirovnal k městu. Prosím, poučte se...


Svaté Písmo, Bible - Ezekiel 9. kapitola - Svaté Písmo, Bille, Jeruzalémský překlad


1) Tehdy mi silným hlasem zakřičel do uší: „Na město se blíží pohromy, každá má v ruce svůj ničivý nástroj.“

2)A hle, vystoupilo šest mužů, kteří přišli od horní předsíně, jež směřuje na sever, každý měl v ruce svůj nástroj, jímž měl udeřit. Uprostřed nich byl muž oblečený v plátěném šatě, který měl u opasku písařské náčiní. Vstoupili a zastavili se před bronzovým oltářem.

3) Sláva Boha Izraele se pozvedla z cheruba, na němž byla, k prahu Chrámu a on zavolal na muže oblečeného ve lněném šatě, který měl u opasku písařské náčiní;

4) a Jahve mu řekl: „Projdi městem, projdi Jeruzalémem a označ znamením na čele lidi, kteří sténají a kteří pláčí nad všemi ohavnostmi, jež se uprostřed něho páchají.“

5) Slyšel jsem, jak ostatním říká: „Projděte městem za ním a bijte. Nemějte slitovný pohled, nešetřete;

6) starce, mladíky, panny, děti, ženy, zabíjejte a vyhlazujte všechny. Ale nikoho, kdo bude mít na čele znamení, se nedotýkejte. Začněte od mé svatyně.“ Oni tedy začali od starců, kteří byli v Chrámě.

7) A on jim řekl: „Poskvrňte Chrám, naplňte nádvoří zabitými, vyjděte.“ Oni vyšli a napříč městem pobíjeli.

8) Zatímco oni pobíjeli, já jsem zůstal sám a padl jsem tváří k zemi. Zvolal jsem: „Ach, Pane Jahve, což vyhladíš vše, co zbývá z Izraele, když na Jeruzalém vyleješ svou rozlícenost?“

9) Řekl mi: „Provinění Izraelova a Judova domu je nezměrné, země je plná krve, město je plné zvrácenosti. Vždyť oni říkají: ‘Jahve odešel ze země, Jahve nevidí.’

10) Nuže, ani já nebudu mít slitovný pohled, neušetřím. Poháním je k odpovědnosti za jejich chování.“

11) Tehdy přišel ten muž oblečený ve lněném šatě, s psacím náčiním u opasku a podal tuto zprávu: „Vykonal jsem, co jsi mi přikázal.“


... pokud jste označeni ve svém svědomí jako cejchovadlem, tak vzdejte slávu Bohu Izraele a proste jej v pokorné modlitbě o odpuštění skrze Krista, aby vám otevřel oči a vedl Vás ke Králi, abyste mohli svým bratrům a setrám říci, jak to doopravdy je!


hebrejsky: "Shemâ Jisrael, Jehovah elohejnu Jehovah ECHAD."
česky: "Slyš, Izraeli, יהוה Bůh náš, יהוה jeden jest."
Deuteronomium / 5. Mojžíšova 6:4
Boleslav Křišťál
over 2 years agoAugust 18, 2020
A ještě na závěr k připomínání Kristovy oběti

"Slavení večeře Páně aneb připomínka Jehošuovy oběti"

https://nejvic-info.webnode.cz/l/slaveni-vecere-pane-aneb-pripominka-jehosuovy-obeti/

Já nejsem pánem nad vaší vírou, pouze ukazuje směr, tak jako můj Král a Pán Jehošua, ke cti a slávě našeho nebeského Otce, Jehovy Boha.

Pokud vám bude něco nejasné, neobracejte se prosím na mne, protože jsem obyčejný člověk jako vy, ale obracejte se skrze pokornou modlitbu a skrze Svaté Písmo přímo k Otci, a On už vás každého jednotlivě vyučí.
Anonymous
over 1 year agoJuly 4, 2021
Marcela Pištová,,, Ty jehovistický ZLODUCH-Boleslav Křišťál, ty tu nepíš satanské bludy a neprekrucuj Božie slovo, pretože Jehova NIE je Boh!
Jediný a Pravý BOH je Pán Ježiš Kristus, ktorému patrí Sláva!
Don Salieri
over 2 years agoAugust 18, 2020
Ty raději mlč fanatiku, ty budeš mezi prvními kdo se nechá očkovat! Blázne!
Igor Zemánek
over 2 years agoAugust 18, 2020
Don Salieri,

stále platí Římanům 2. kapitola 1 a 2.
Anonymous
over 2 years agoAugust 19, 2020
Nechcem tu nikoho ani osočovať a ani fanaticky presviedčať, dávam len na ZAMYSLENIE.......odhliadnuc nielen od moldavských veriacich kňazov a patriarchu, veľa lekárov už otvorene reaguje na to, že nie je žiadna celosvetová Covid pandémia ako nám ju predstierajú médiá, ale len ďalšia aj keď silnejšia chrípka, ktorá si ale nevyžaduje u všetkých obyvateľov nosenie rúška (preukázali sa už jej negatívne dôsledky na organizmus)a ani vakcináciu. Tiež si myslím, že prevencia a zdravý životný štýl vybudujú postupne celoplošnú imunitu. Žiaľ sú medzi nami aj jedinci, ktorí majú oslabenú imunitu a tí budú odkázaní na pomoc lekárov. Treba však vyvinúť najprv lieky, a nie hneď očkovať. Veď mnohí sa už vďaka liekom vyliečili...Platí to pri všetkých chorobách bez výnimky, aj keď naozaj niektorí jedincom nebudú už ani lekári vedieť pomôcť. Ale to máme napr. aj pri rakovine a iných chorobách...Na celom je strašné to, že už teraz je odobraná každému slobodná voľba rozhodnúť sa, či chcem alebo nechcem byť očkovaný/á . Spája sa to s porušovaním ľudských práv, ktoré majú demokratické štáty zakotvené v ústave, na Slovensku konkrétne v hlave II.
Anonymous
about 2 years agoOctober 22, 2020
Pripomínam, že na psychiatrické vyšetrenie nepotrebujete výmenný lístok od obvodného lekára.
Your comment